نمایش دادن همه 8 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 12 24 36

تونیک یقه مردانه جلو دکمه دار طرح خال مشکی

320,000 تومان
تونیک یقه مردانه آستین بلند جنس کرپ فلور/ بدن نما نیست/ آبرفت ندارد/ چروک نمی شود جلو دکمه دار/ آستین مچ دکمه خور قد لباس 78/ قد آستین 60 دارای دو سایز/ مناسب برای سایز 40 تا 48 سایز دو ایکس: دور سینه 110/ باسن 120/ بازو 48 سایز سه ایکس: دور سینه 114/ باسن 124/ بازو 50

تونیک یقه مردانه جلو دکمه دار طرح زبرا سبز

320,000 تومان
تونیک یقه مردانه آستین بلند جنس کرپ فلور/ بدن نما نیست/ آبرفت ندارد/ چروک نمی شود جلو دکمه دار/ آستین مچ دکمه خور قد لباس 78/ قد آستین 60 دارای دو سایز/ مناسب برای سایز 40 تا 48 سایز دو ایکس: دور سینه 110/ باسن 120/ بازو 48 سایز سه ایکس: دور سینه 114/ باسن 124/ بازو 50

تونیک یقه مردانه جلو دکمه دار طرح اسب هرمس

298,000 تومان
تونیک یقه مردانه آستین بلند جنس کرپ فلور/ بدن نما نیست/ آبرفت ندارد/ چروک نمی شود جلو دکمه دار/ آستین مچ دکمه خور قد لباس 78/ قد آستین 60 دارای دو سایز/ مناسب برای سایز 42 تا 50 سایز دو ایکس: دور سینه 112/ باسن 122/ بازو 48 سایز سه ایکس: دور سینه 120/ باسن 130/ بازو 50

تونیک یقه مردانه جلو دکمه دار طرح زنجیری سرخابی

298,000 تومان
تونیک یقه مردانه آستین بلند جنس فلور/ بدن نما نیست/ آبرفت ندارد جلو دکمه دار/ آستین مچ دکمه خور قد لباس 78/ قد آستین 60 دارای دو سایز/ مناسب برای سایز 42 تا 50 سایز یک: دور سینه 112/ باسن 122/ بازو 48 سایز دو: دور سینه 120/ باسن 130/ بازو 50

تونیک یقه مردانه جلو دکمه دار طرح رنسانس سبز

298,000 تومان
تونیک یقه مردانه آستین بلند جنس فلور/ بدن نما نیست/ آبرفت ندارد جلو دکمه دار/ آستین مچ دکمه خور قد لباس 78/ قد آستین 60 دارای دو سایز/ مناسب برای سایز 42 تا 48 سایز دو ایکس: دور سینه 110/ باسن 120/ بازو 48 سایز سه ایکس: دور سینه 116/ باسن 126/ بازو 50

تونیک یقه مردانه جلو دکمه دار طرح روما

298,000 تومان
تونیک یقه مردانه آستین بلند جنس فلور/ بدن نما نیست/ آبرفت ندارد جلو دکمه دار/ آستین مچ دکمه خور قد لباس 78/ قد آستین 60 دارای دو سایز/ مناسب برای سایز 42 تا 50 سایز دو ایکس: دور سینه 112/ باسن 122/ بازو 48 سایز سه ایکس: دور سینه 120/ باسن 130/ بازو 50

تونیک یقه مردانه جلو دکمه دار طرح شکوفه

240,000 تومان
تونیک یقه مردانه آستین بلند جنس فلور/ بدن نما نیست/ آبرفت ندارد جلو دکمه دار/ آستین مچ دکمه خور قد لباس 78/ قد آستین 60 دارای دو سایز/ مناسب برای سایز 42 تا 48 سایز دو ایکس: دور سینه 108/ باسن 112/ بازو 44 سایز سه ایکس: دور سینه 112/ باسن 116/ بازو 46

تونیک یقه مردانه جلو دکمه دار طرح راه راه مشکی

298,000 تومان
تونیک یقه مردانه آستین بلند جنس کرپ فلور/ بدن نما نیست/ آبرفت ندارد/ چروک نمی شود جلو دکمه دار/ آستین مچ دکمه خور قد لباس 78/ قد آستین 60 دارای دو سایز/ مناسب برای سایز 42 تا 50 سایز دو ایکس: دور سینه 112/ باسن 122/ بازو 48 سایز سه ایکس: دور سینه 120/ باسن 130/ بازو 50